Lazerli Sera Tesviyesi

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lazerli Tesviye


Lazerli Tesviyenin Faydaları
•Her yıl binlerce ton faydalı yüzey toprağı kaybı kontrol altına alınabilir; saha tesviyesi bu faydalı üst toprağa sahip bölgeler için kaçınılmaz yararlar sağlar.
•Suyun %50 – %60 daha verimli kullanımı mümkün olacağından, sulama kanallarındaki gerekli su seviyesi düşük tutulmuş olur.•Daha alçak setlerinde çalışmak mümkün olacağından, kullanılabilecek toprak miktarı artar. Kullanılabilecek toprak miktarının artması, hektar başına düşen ürünün artması demektir.
•Tarla ve hendeklerde yetişen istenmeyen otların kontrolü kolaylaşır. Tarla içi drenajı için gerekli kanal sayısı azalır. Drenaj kanallarının mekanize ekipmanları ile bakımı yapılabilir; böylece daha gelişmiş bir drenaj şebekesi sağlanmış olur.
•Zirai mekanizasyon kolaylaşır.
•%50 daha verimli gübre kullanımı sağlar.
•Hasatta %30 verim artışı sağlar.
•Daha fazla ürün elde edilmesinde ilk yıl %30 – %40, ikinci yıl %100 verim artışı sağlar.

Tesviye Sonrası Uygulamalar
•Sürümler döner kulaklı pullukla yapılmalıdır.
•Tesviyede ön görülen sulama yöntemi ile sulama yapılmalıdır.
•Tesviye ile tesis edilen sulama meyili istikametinde sulama yapılmalıdır.
•Su kanal veya kanaletten sifon ile alınmalıdır.
•Özellikle toprak ıslak ve nemli iken ağır makinalar araziye sokulmamalıdır.
•Tesviyesi yapılacak arazide ekimden önce toprak numunesi alınarak ekilecek bitki çeşidi de belirtilmek sureti ile bitki besin elementi analiz yapılmalıdır.
•Tesviyesi yapılacak araziye yeşil gübre uygulaması yapılmalıdır.